To: 41444 Message: PryorsGift Amount Name
Goal
$5,000
Raised
$1,075
Total Donors
0
Remaining
$3,925
Goal Exceeded By
$0
 • $1,000
  Jean Pryor
 • $25
  Lakethia Glenn
 • $25
  sUSAN gEORGE
 • $25
  Lakethia Glenn